tam-dem-dao-dan-hoi-50-do-mau-trang
tam-dem-dao-dan-hoi-50-do-mau-trang

Tấm đệm dao đàn hồi 50 độ màu trắng

Tấm đệm dao đàn hồi 50 độ màu trắng, High elastic 50 degree white foam sponge strip

Danh mục: Nguyên liệu in ấn
Từ khóa:

Tấm đệm dao đàn hồi 50 độ màu trắng, High elastic 50 degree white foam sponge strip

Tin liên quan
Tấm đệm dao đàn hồi cao màu trắng srcset=
Tấm đệm dao đàn hồi cao srcset=
Dao gạt mực bằng thép srcset=
Dao gạt mực bằng nhựa srcset=
Tấm cao su khóa cài srcset=
Xốp eva dán khuôn máy cắt srcset=