tam-dem-dao-sieu-dan-hoi-50-do-mau-xanh
tam-dem-dao-sieu-dan-hoi-50-do-mau-xanh

Tấm đệm dao siêu đàn hồi 50 độ màu xanh

Tấm đệm dao siêu đàn hồi 50 độ màu xanh, Super elastic blue 50 degree foam sponge strip

Danh mục: Nguyên liệu in ấn
Từ khóa:

Tấm đệm dao siêu đàn hồi 50 độ màu xanh, Super elastic blue 50 degree foam sponge strip

Tin liên quan
Tấm đệm dao siêu đàn hồi màu xanh srcset=
Tấm đệm dao siêu đàn hồi srcset=
Tấm đệm dao đàn hồi 50 độ màu trắng srcset=
Tấm đệm dao đàn hồi cao màu trắng srcset=
Tấm đệm dao đàn hồi cao srcset=
Dao gạt mực bằng thép srcset=