bang-keo-soi-thuy-tinh
bang-keo-soi-thuy-tinh bang-keo-soi-thuy-tinh

Băng keo sợi thủy tinh

Băng keo sợi thủy tinh (stripe cross fibre adhesive tape)

Danh mục: Nguyên liệu in ấn
Từ khóa:
Tin liên quan
tấm đệm lót trục bản in srcset=
Bánh xe máy in srcset=
Tấm/cuộn PET độ trong suốt cao  srcset=
Thanh treo PVC rãnh đôi cho tấm in srcset=
Dải xốp eva dính một mặt srcset=
Bánh xe mặt trời cho carton sóng máy (crush-free wheel) srcset=