phim-in-da-han-nep
phim-in-da-han-nep phim-in-da-han-nep

Phim in đã hàn nẹp

Phim in đã hàn nẹp (film base combine with the plastic strip)

Danh mục: Nguyên liệu in ấn
Từ khóa: Phim in đã hàn nẹp, Bán phim in đã hàn nẹp, Cung cấp phim in đã hàn nẹp
Tin liên quan
Băng keo sợi thủy tinh srcset=
tấm đệm lót trục bản in srcset=
Bánh xe máy in srcset=
Tấm/cuộn PET độ trong suốt cao  srcset=
Thanh treo PVC rãnh đôi cho tấm in srcset=
Dải xốp eva dính một mặt srcset=